Využívanie slnečnej energie pomocou fotovoltaických panelov a solárnych kolektorov

Získavanie energie zo slnka patrí medzi najviac využívané obnoviteľné zdroje energie. Obnoviteľné zdroje energie sú také zdroje, ktoré sa obnovujú prirodzene v priebehu ich využívania. Skoro väčšina obnoviteľných zdrojov je viac či menej závislá od slnka. Pomocou technologických zariadení môžeme slnečné žiarenie dopadajúce na zem premieňať buď na elektrickú alebo tepelnú energiu. Zariadenie, ktoré umožňuje premenu slnečnej energie na elektrickú sa volá fotovoltaický panel. Premenu slnečnej energie na tepelnú umožňuje solárny kolektor.

solární panely

Využitie solárnych kolektorov

Solárne kolektory sú ideálnym doplnkom každého vykurovacieho systému. Spoľahlivo dokážu vytvoriť energiu potrebnú na ohrev pitnej vody a zároveň podporiť vykurovanie. Svoje uplatnenie nájdu v rodinných domoch, v hoteloch, ale aj na priemyselných a komerčných budovách. Sú často využívané na celoročný ohrev vody v bazénoch. Solárne ostrovné systémy sú špeciálne navrhnuté tak, aby sa dali použiť na miestach a priestoroch bez elektrickej energie, napríklad garáže, altánky, záhrady. Niektoré solárne panely sú vhodné aj na praktické dobitie autobatérie. Základom solárnych panelov sú solárne bunky, ktoré absorbujú slnečné lúče a vyrábajú z nich teplo. Ich efektivita môže byť rôzna, v závislosti od konštrukcie zariadenia.

fve

Využitie fotovoltaických panelov

Fotovoltaické panely sa skladajú z fotovoltaických článkov, v ktorých prebieha proces priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Najviac energie dokážu fotovoltaické panely získať zo strechy rodinného domu, ktorá je orientovaná na juh alebo juhozápad. V dnešnej dobe sú najčastejšie inštalované kremíkové fotovoltaické panely. Rôznym spracovaním kremíka sa dajú vyrobiť rozličné typy článkov, ktoré sa od seba líšia účinnosťou a efektivitou a tým aj cenou. Fotovoltaické panely ponúkajú viaceré možnosti využitia. Využívajú sa v rodinných domoch, chatách a chalupách ako spoľahlivý zdroj elektrickej energie, ktorá môže slúžiť na prevádzku spotrebičov, ohrev vody, či podporu vykurovania. Fotovoltaické elektrárne sa zriaďujú aj na priemyselných objektoch, či budovách. O túto technológiu je čoraz väčší záujem z hľadiska jej využitia v mnohých odvetviach, nakoľko ide o bezplatné získavanie energie, ktorá pochádza z obnoviteľných zdrojov a zároveň má menší negatívny dopad na životné prostredie.

Podrobnejšie informácie o fotovoltaike nájdete na stránke https://www.viessmann.sk/. Spoločnosť ponúka sortiment špičkových technológii pre vykurovacie, priemyselné a chladiace systémy.