Neschopnosť dosiahnuť kvalitnú erekciu a možné príčiny

Súčasnú spoločnosť už tak ľahko neprekvapí informácia, že pomerne veľa mužov (najmä tých nad 40) dokážu zaskočiť problémy so slabou erekciou. Problémom sa stáva najmä skutočnosť, ak sa porucha začína vyskytovať čoraz pravidelnejšie. Vtedy začíname vravieť o tzv erektilnej dysfunkcii.
Avšak aj tento stav je ovplyvniteľný, či už z hľadiska odbornej liečby, užitia tabliet na podporu erekcie typu levitra či viagra, nasadenia zdravšieho životného štýlu a životosprávy alebo ďalších možných funkčných riešení. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/110419/
Ku kvalitnému a vlastne dostatočnému stoporeniu pohlavného údu prichádza vplyvom nahromadenia krvi v penise. V tomto stave sa „postaví“a je schopný vykonať plnohodnotný pohlavný styk zakončený ejakuláciou.Muž, smutný pohľad.jpg

  • V opačnom prípade tento stav môže prichádzať veľmi pomaly alebo trvať veľmi krátko. Takisto nekvalitná dokáže byť následne aj ejakulácia.

Príčinou môže byť v skutočnosti hneď niekoľko faktorov, pričom pribúdajúci vek je iba jedným z nich. Ide v podstate o najznámejší (a najčastejší) faktor, ale nie jediný. Rizikovým je vek nad 40 rokov.
Problémy so slabou, respektíve nedostatočnou erekciou majú korene tiež v narušenom zdravotnom stave, najčastejšie v spojitosti so známymi civilizačnými ochoreniami ako vysoký krvný tlak a bolesť srdca, poškodené cievy, ale tiež vysoká hladina cholesterolu, cukrovka či nadváha. Silný negatívny vplyv má aj užívanie tlmivých liekov, predovšetkým antidepresív.Ružové putá, erotické.jpg
A áno, istým výrazným faktorom je tiež psychika. Ide o príčinu, ktorá je badateľná rovnako u mladších mužov. Výraznejší vplyv z hľadiska erektilnej dysfunkcie po sebe zanecháva najmä v prípade, ak sme dlhodobo vystavovaní stresom, trpíme nespavosťou, nízkym sebavedomím a slabou sebadôverou.
Ďalšou príčinou a naopak doporučeným bodom je životný štýl, respektíve jeho zmena k lepšiemu. Silná erekcia je súčasťou zdravia a častokrát výsledkom našej kondície, preto by sme sa mali v tomto smere vyhýbať najmä nedostatku pohybu, častému sedeniu a konzumovaniu omamných látok.