Moderné vzdelávanie

Vzdelávanie ako celok je veľmi dôležitý malo by sa prihliadať  na deti nie každé dieťa je tak rozumovo schopné nakoľko dnes sú veľké nároky .V dnešnej dobe je veľa deti ktoré majú problémy čo sa týka učenia ako dygrafia, dyslexia a pod. Pri mojich dlhodobých  skúsenostiach lektorky  viem ako to je .Často sa stáva že deti neovládajú schému učiva nakoľko učiteľ im to nevysvetlí danú tému len im zadá tému a pracujte vôbec k tomu nerozumejú .Keď som mala možnosť vidieť dnešné učebnice sú veľmi zložito formulované nečudo že situácia v školstve je katastrofálnom stave veľa deti opakuje ročníky.

deti všetkých vekových kategórií

Napríklad tá  učebnica na Anglický jazyk Project je formulovaná ako pre univerzitu nie na základné školy .Ja keď porovnám učebnice keď som chodila školy ten starý ale zrozumiteľne napísaný štýl učebnice ktorému sa dalo porozumieť. Keby bola tá možnosť dala by som návrh aby sa vrátil obnove staré učebnice ktoré boli v dobe moji školských čias. Dnešné deti sú ako perpetuum mobile potom že sú hyperaktívne a pod. Keby som mala možnosť a peniaze ako naše tzv. celebrity tak by som založila školu v prírode a dala vypracovať nové typy učebníc ktoré by zodpovedali veku a rozumovým možnostiam dieťaťa.

škola hrou moderné školstvo

Učilo by sa počas jesenných, jarných a letných slnečných dní vonku a v zime vo vnútri. Všetky deti by boli v skupinách bez rozdielu veku bolo by ich maximálne okolo sto ale boli by rozdelene v skupinkách a učitelia by museli prejsť kurzom moderného učenia bolo by dobre keby sa takéto niečo navrhlo ako zákon. Keď to tak sledujem síce sa vymýšľajú tzv. zákony ale veľakrát nezmyselné . Neviem či ma chápete ale myslím to dobrom .Bola by som rada byť súčasťou takého projektu aj ako lektor resp. učiteľ novootvorenej škole. Zaviedla by som na tejto novootvorenej škole jedáleň kde by sa varila výlučne vegánsky, vegetariánsky alebo poprípade podľa toho aké by dieťa malo ochorenie napríklad cukrovka, celiakia a pod .A bola by táto škola zadarmo respektíve za symbolickú cenu.