Internetové reklamy predstavujú efektívnu cestu súčasného marketingu

Na poli internetového marketingu sa medzi najčastejšími nástrojmi z hľadiska reklamy stretneme s pojmom PPC. Táto skratka konkrétne značí Pay-per-click, čiže druh reklamy, ktorý je spoplatnený na základe počtu kliknutí. Je to napríklad rozdiel oproti mediálnemu priestoru v TV alebo rádiu, kedy tak dobre neviete, do akej miery vlastne bola uverejnená reklama účinná, avšak platíte za jej umiestnenie. V prípade online reklamy a modelu platba-za- klik tak vlastne platíte za skutočnú akciu, nie za potenciálnu viditeľnosť. Pokiaľ je reč o interneto vo om marketingu, v súčasnosti sa k známym typom reklamy radí tiež PPV (Pay-per-View).Macbook a tablet

  • V tomto prípade vravíme doslova o platbe za zhliadnutia, ktoré sú typické napr. pre priestor, akým je služba Youtube. Ide tak spravidla o umiestnenú reklamu vo forme kratšieho videa.
  • Za tento úkon sa platí v prípade, ak bola reklamná vložka zhliadnutá celá, respektíve v minimálnej dĺžke 30 sekúnd.

Rovnako poznáme alternatívy, akými sú tiež PPA, čiže platba za dohodnutú akciu alebo PPS, čo značí platbu až za uskutočnenú kúpu. Najpoužívanejším, najznámejším a relatívne najstarším nástrojom je však aj naďalej PPC. Pre zrovnanie v USA ide o model, do ktorého sa pravidelne investuje až 40 % z celkového online marketingu. Dokonca ide o úkon, ktorý sa so svojou popularitou začína rovnať masovým komerčným priestorom, akými sú tlač alebo televízia.
Stručne preto spomeňme niektoré výhody, ktoré so sebou prináša online reklama Pay-per-View napríklad oproti billboardom, televízii,tlači, rádiu či skrátka offline médiám.slovo shop, logo

  • Je veľmi dostupná a môžete s ňou kedykoľvek operovať
  • Predstavuje nižšie finančné náklady a výhodnejšiu investíciu
  • Poskytuje spravidla okamžitý účinok
  • Dá sa smerovať na konkrétnu skupinu užívateľov a zistiť jej efektivita, na základe čoho sa môže následne usmerňovať, respektíve upraviť.