Imprint

We work according to General Freight Forwarder´s conditions of Association of Logistics and Freight Forwarding of the Slovak republik. Pracujeme v zmysle Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.