Jozef Knorovsky

Transport Manager

AGB  s.r.o.

Šapinec 3

SK-090 42 Okrúhle

Mobile: +421 908 557 249   

Phone: +421 902 133 951 

Web:  www.agb.sk/

Email: agb.sro@gmail.com

We work according to General Freight Forwarder´s conditions of Association of Logistics and Freight Forwarding of the Slovak republik. Pracujeme v zmysle Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.